Relationsgymmet
Hem

Relationsgymmet

Workshops, parterapi, familjeterapi och individuell psykologbehandling

Relationsgymmet är en psykologmottagning som erbjuder vetenskapligt baserad parterapi, familjeterapi och worskhops för starkare och sundare relationer. Vi erbjuder även individuell psykologbehandling.

Vi använder oss av behandlingsformer som i studier visat sig ha bäst effekt inom parterapi, så kallade evidensbaserade metoder som t.ex. bygger på Gottman metoden, Emotion Focused Couples Therapy (EFT) och Kognitiv Beteendeterapi för par (CBCT). Vi hämtar också inslag från Mindfulness, Schema terapi och Self-compassion. Workshopen bygger på slutsatser från mer än 40 år av forskning. Över 3000 par har studerats i mer än 20 års tid.
Under parterapin och våra workshops får vi mellan sessionerna träna på relationsfärdigheter och arbeta med verktyg för att effektivt exempelvis kunna reglera stress och svåra känslor. Vi lär oss även att hantera konflikter, bygga närhet och värme samt fokusera på livsdrömmar och mål. Par får psykoedukation kring vad som kännetecknar sunda och lyckliga relationsinteraktioner kontra de mönster som bör undvikas.

Generellt vill vi skapa emotionell närhet och trygghet. Vi vill erbjuda verktyg och ett navigeringssystem för relationer. Vi vill erbjuda en trygg miljö för din relationsutveckling.  


Evidensbaserad träning och terapi för par 
Ett utrymme för relationsutveckling

Vill du arbeta med att stärka och vårda din relation? Skapa mer trygghet och emotionell närhet? Utforska livsdrömmar och stimulera till djupa samtal? Bli bättre på att hantera konflikter? Reparera effektivare? Hantera motgångar? Vill du fördjupa dig i compassion, vara mer närvarande i din egen och din partners emotionella smärta? Vill du omvandla sårbarhet till styrka? Skapa mer uppskattning i din relation? Vill ni få verktyg som bygger på evidens? Genom att relationsgymma får vi nya insikter och bättre interaktioner. 

Relationskvalitén påverkar både den mentala och fysiska hälsan. Relationsgymmet är en plats för att stanna upp och investera i det vi håller som allra kärast, vårt anknytningsband. Vi får även möjlighet att undersöka både oss själva och vår omvärld. Vilka tankar och beteenden hindrar en sundare anknytning? Dessa frågor vill vi besvara.

Att lära och växa är en naturlig drivkraft

 Vi erbjuder

Evidensbaserade interventioner

Vår psykoedukation och våra övningar bygger på evidensbaserade metoder för par.

Boka enkelt via kalendern

I vår integrerade kalender kan du enkelt boka tider och se när vi håller nästa workshop

Fysiska möten

Vi lägger fokus på att skapa  meningsfulla och personliga möten för de som vill och har möjlighet

Prova på 

Ibland finns det också möjlighet att prova på en workshops för dig och din partner

Stöd via grupp processer

I våra workshops och behandlingar, kan gruppen direkt och indirekt bli ett stöd på vägen 

Online workshops och terapi

Vi tror på tillgänglighet och valbarhet genom att också kunna erbjuda workshops och behandlingar online

unsplash