Relationsgymmet
Individuell terapi

Individuell terapi

Ibland behöver vi börja med oss själva för att komma vidare i hur vi känner och upplever vår omvärld

Individuella utmaningar, psykisk ohälsa, trauman, tidigare ankytningssår, försvårar fär oss hur vi tolkar, upplever och interagerar i situationer. Det kan ibland vara mest naturligt och effektivt att börja resan med sig själv. På Relationsgymmet är vi vana vid att arbeta med neuropsykiatrisk problematik som ADD eller autism samt individuell psykisk ohälsa som ångest, depression, stress och utmattning.

Prislista

45 min Indviduell session - 1000kr
fysiskt eller online

(I bokningskalendern välj tjänst där du sedan kan se nästa lediga tid)

30 min Indivduell session - 800 kr fysiskt eller online.

(I bokningskalendern välj tjänst där du sedan kan se nästa lediga tid)