Relationsgymmet
Individuell terapi

Individuell terapi

Utforskande och läkande processer i relationer och vårt inre

Individuell terapi 45 min 

(Online eller på mottagning)


När vi möter utmaningar i relationer, utspelar sig ofta flera processer både inom oss själva, den vi möter och interaktionerna.

Komplexiteten gör att det ibland kan vara svårt att manövrera i relationen och hantera de känslor som uppstår. Även om vi är logiska varelser, styrs vi också av ett anknytningssystem och fattar ofta beslut baserade på känslor och intuition, eller genom automatiska tankar och beteenden.

Genom att stanna upp och förstå de kognitiva processerna och anknytningen, kan vi påbörja en "mindful" utforskande och förändringsprocess gällande vår inre värld.

Ibland behöver vi läka djupgående sår som aldrig tagits hand om, utmana våra negativa tankar, och omvärdera hur vi ser på oss själva, andra och världen eller vilka "regler" vi styrs av. Ibland behöver vi utrusta oss med verktyg och bygga nya färdigheter för att bättre kunna manövrera och skapa en mer hälsosam och livskraftig riktning och styrning i livet. Andra gånger kan det vara så enkelt som att vi befinner oss i en kris och behöver någon att reflektera djupt med.

Leg. psykolog Jan-Paul Ratajczak har lång erfarenhet av att arbeta med relationer och relaterade svårigheter, livsförändringar, ångestproblem, negativ självbild, nedstämdhet, stress, utmattning, svåra känslotillstånd, personlighetssvårigheter, ADD/ADHD, autism och neuropsykiatrisk problematik.


Pris individuell terapi 45 min = 1000 kr


"Boka" -> "Tidsbokning"
för att komma till kalendern.

Alternativt mejla info@relationsgymmet.se
för förfrågan om tider